WKRĘTAKI

Nowa pełna gama wkrętaków Teng Tools z trzonem wykonanym z ulepszonej stali stopowej TT-MV Plus, zapewnia większą wytrzymałość przy zwiększonej elastyczności. Dwukomponentowe, ergonomiczne rączki zapewniają większą siłę i szybkość pracy. Gama zawiera ponad 100 różnych typów wkrętaków oraz różnorodne zestawy.
Wkretaki Teng Tools:
• Pełny zakres wkrętaków, który spełnia większość potrzeb profesjonalnego użytkownika. Dysponujemy ponad 100 różnymi wkrętakami.
• Ze szczelinowymi PH, PZ, HEX, TX, TPX jak również z kwadratowymi końcówkami, zarówno indywidualnie jak i w wielu zestawach.
• Wkrętaki z powlekaną głowicą, śrubokręty o dużej długości ze szczelinowymi końcówkami i końcówkami PH.
• Rozszerzone lub równoległe fosforanowe końcówki do spełniania różnych zastosowań.
• Wybierz rączkę zależnie od mocy, rozmiaru L (w kształcie trójkąta) lub prędkości, rozmiaru M (okrągły) w najbardziej popularnych rozmiarach: PH2, PZ 2 i szczelinowe.

Rączka
• Rączka ma unikatowy, ergonomicznie zaprojektowany dwuskładnikowy uchwyt z większą możliwością wsparcia, zwiększoną wygodą i zwiększonym przesyłem siły.
• Rączka jest formowana wokół ostrza. To zapewnia dużo większy moment obrotowy.
• Otwór w rączce dla ochrony narzędzia podczas pracy na wysokości, podczas zwisania lub do użycia jako uchwyt typu T.

Ostrze
• Ostrze ze stopu stali, TT-MV Plus, zapewnia 20 % większą wydajność niż standardowe śrubokręty. Twardość wynosi 59–61 HRC, a w tym samym czasie materiał jest bardziej elastyczny.

ZALECENIA

• WŁAŚCIWA KOŃCÓWKA
Korzystaj z właściwego typu śrubokręta w celu dopasowania rozmiaru i typu złącza, które musisz przekręcić i jak dużo momentu obrotowego musisz zastosować. Im większa rączka i dłuższe ostrze, tym więcej momentu obrotowego można zastosować.

• UTRZYMUJ JE W CZYSTOŚCI I SUCHOŚCI
Zawsze sprawdzaj po użyciu czy narzędzia są czyste i suche przed odłożeniem ich, to pomoże uniknąć problemów takich jak korozja i zatarcia lub zaciśnięcia się ruchomych części.

• WŁAŚCIWIE ZASTOSUJ DODATKOWY MOMENT OBROTOWY
Jeżeli konieczny jest dodatkowy moment obrotowy, upewnij się, że napęd jest mocno i bezpiecznie dopasowany i wykorzystaj dodatkowy moment obrotowy poprzez stworzenie uchwytu T, używając do tego kolejnego śrubokręta poprzez zwisający otwór. Ewentualnie, na śrubokrętach z sześciokątnym trzonkiem, skorzystaj z klucza maszynowego do osiągnięcia większego momentu obrotowego.

• UŻYWAJ WŁAŚCIWEGO UCHWYTU
Śrubokręty Teng Tools mają uchwyty o różnych kształtach służące do różnych zastosowań. Okrągły uchwyt świetnie pasuje do transportowania wkrętów w i poza gwint, owalny uchwyt zapewnia dużo większy moment obrotowy.

• NIE UŻYWAJ NIEWŁAŚCIWEGO ŚRUBOKRĘTA
Jeżeli śrubokręt nie pasuje mocno i bezpiecznie do wkręta lub złącza, sprawdź czy masz odpowiedni rozmiar i typ śrubokręta.

• NIE UŻYWAJ ŚRUBOKRĘTA JAKO DŹWIGNI
Śrubokręty projektuje się do zastosowania momentu obrotowego bocznie, a w innym przypadku śrubokręt może się zgiąć lub złamać, jeżeli jest używany jako dźwignia – nie jest to tylko złe dla samego narzędzia, ale również niebezpieczne dla użytkownika.

• NIE UŻYWAJ NA URZĄDZENIACH POD NAPIĘCIEM

Jeżeli musisz pracować na elektrycznym lub elektronicznym sprzęcie, odłącz zasilanie jeśli jest to możliwe i zawsze używaj narzędzi z izolacją, nawet jeżeli jesteś przekonany, że zasilanie jest wyłączone.

• NIE UŻYWAJ ZBYT DUŻO SIŁY
Zastosuj tylko wymaganą siłę, szczególnie na małych złączach i złączach TX i TPX.

DO’S AND DONT’S

• THE RIGHT TIP
Use the correct type of screwdriver to suit the size and type of fastening you need to turn and how much torque you need to apply. The larger the handle and the longer the blade the more torque can be applied.

• KEEP IT CLEAN AND DRY
After use always check the tools are clean and dry before putting them away, this will help to avoid problems such as corrosion and moving parts seizing or becoming tight.

• APPLY EXTRA TORQUE CORRECTLY
If extra torque is needed make sure the driver is fitting tightly and securely and use extra torque by creating a T handle by using another screwdriver through the hanging hole. Alternatively on screwdrivers with a hexagon shank use a wrench or spanner to give extra torque.

• USE THE RIGHT HANDLE
Teng Tools screwdrivers have different shaped handles for different applications. A round handle is ideal for transporting screws in and out of the thread, an oval handle gives much greater torque. See page 261 for more information on the options available from Teng Tools.

• DO NOT USE THE WRONG SCREWDRIVER
If the screwdriver does not fit tightly and securely to the screw or fastening check that you have the right size and type of screwdriver.

• DO NOT USE A SCREWDRIVER AS A LEVER
Screwdrivers are designed to apply torque laterally and will bend or break if used as a lever – not only bad for the tool but dangerous as well.

• DO NOT USE ON LIVE ELECTRICS
If you have to work on electrical or electronic equipment disconnect the power supply wherever possible and always use insulated tools even if you believe that the power is off.

• DO NOT USE TOO MUCH POWER
Only apply reasonable force, particularly on small fasternings and TX or TPX fastenings.