ISOLERADE VERKTYG

Alla 1 000-volts tänger och skruv mejslar från Teng Tools är testade  med avseende på:
• Isolerande egenskaper, dvs. motstånd upp till 1000 volt i torra eller fuktiga miljöer.
• Motståndskraft mot kyla, dvs. hur väl verktyget tål kyla.
• Hållbarhet, dvs. att de isolerande handtagen inte lossnar.
• Motståndskraft mot eld, dvs. hur väl verktyget tål eld.
• Isolerande egenskaper under tryck, dvs. hur väl verktyget bibehåller de isolerande egenskaperna när det utsätts för tryck.

1 000-volts isolerade verktyg
1000-volts verktyg ska alltid användas vid elektriska arbeten. Ett testat och godkänt 1000-volts verktyg kan skydda användaren mot spänningar på upp till 1 000 volt. Godkännande innebär att verk-tyget måste vara isolerat och testat enligt IEC 60 9000 och DIN 60 900, och inte bara enligt VDE 0680.
• IEC 60 900 är en internationell standard för provning i produktionslinjen av verktyg som är avsedda att användas vid elarbeten.
• DIN 60 900 är en europeisk standard som togs fram 1995 och som anger att varje enskilt verktyg måste testas med avseende på isolering för 1 000 volt.
• VDE är en oberoende myndighet som testar och kontrollerar verktyg med avseende på konstruktion, produktion och förpackning. Det är inte samma som IEC 60 900 eller DIN 60 900.
Alla 1 000-volts verktyg från Teng Tools uppfyller alla dessa
standarder fullt ut. De uppfyller eller överskrider alla specifikationer
som de relevanta myndigheterna har fastställt. Varje verktyg är  individuellt testat innan det märks med ett särskilt standardmärke och ett märke som visar tillverkningsåret.
Skruvmejselskaften i 1000 voltsortimentet är täckt med två lager isolering i olika färger som gör det lättare att se om isoleringen blir skadad. Klingorna isoleras innan handtaget gjuts på vilket gör skruvmejslarna säkrare.