Polityka prywatności

TengTools AB (TengTools lub „my”) oraz wszystkie firmy należące do B&B Safety Group przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających i korzystających z naszych platform cyfrowych i usług.

TengTools chroni prywatność tych osób i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony we wszystkich procesach przetwarzania danych osobowych. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w TengTools odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe i ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, aplikacji mobilnych i platform w mediach społecznościowych należących do B&B Safety (dalej określanych jako „Kanały cyfrowe”).

Odwiedzając/korzystając z któregokolwiek z naszych Kanałów cyfrowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w sposób określony poniżej.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można bezpośrednio lub pośrednio powiązać z żyjącą osobą fizyczną. Oznacza to, że dane takie jak np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe stanowią dane osobowe.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób są one wykorzystywane?

Kiedy odwiedzasz/korzystasz z naszych Kanałów cyfrowych lub komunikujesz się z nami za ich pośrednictwem, możemy gromadzić informacje o Tobie, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i położenie geograficzne. Jeśli zapiszesz się do newslettera, weźmiesz udział w konkursach itp., wszelkie dodatkowe dane osobowe, które zdecydujesz się nam przesłać, mogą być również przetwarzane.

Dane osobowe są gromadzone (i) w celu komunikowania się z Tobą, (ii) zarządzania działaniami marketingowymi oraz (iii) utrzymywania, rozwijania i ulepszania naszych Kanałów cyfrowych oraz platform, na których są one udostępniane.

Ochrona danych osobowych

Utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i w tym celu podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych

Możemy zatrudniać partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak pomoc w działaniach marketingowych, analizie danych i świadczeniu usług. Realizacja tych zadań może oznaczać, że nasi partnerzy, zarówno na terenie UE, jak i poza UE, mają dostęp do Twoich danych osobowych. Firmy, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, są zawsze zobowiązane do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawnić dane osobowe stronom trzecim, takim jak policja lub inne organy, w przypadku dochodzenia karnego lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do przekazania takich informacji zgodnie z prawem lub decyzjami właściwego organu.

W żadnym stopniu nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób ujawniać Twoich danych osobowych innych niż opisane w niniejszym dokumencie.

Linki zewnętrzne

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych w naszych Kanałach cyfrowych. Nasze Kanały cyfrowe mogą czasami zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych lub usług, których nie kontrolujemy. Jeśli klikniesz link do zewnętrznej strony internetowej, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności odnoszącą się do danej strony internetowej.

Prawo do informacji

W każdej chwili masz prawo zażądać abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych i zrobimy to, chyba że istnieje prawo lub inny przepis, który wymaga od nas kontynuacji przetwarzania danych. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem hello@tengtools.com. Raz w roku masz również prawo, na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez Ciebie, uzyskać informacje o Twoich danych osobowych, które zarejestrowaliśmy, oraz prawo do skorygowania wszelkich niedokładnych danych. W przypadku takich wniosków, przed rozpatrzeniem wniosku ustalimy tożsamość wnioskodawcy.

Dane kontaktowe

TengTools AB lub, w stosownych przypadkach, inne spółki z Grupy Bergman & Beving Safety AB, są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu traktowania Twoich danych osobowych lub z innego powodu chcesz skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem hello@tengtools.com.