Integritetspolicy

TengTools AB (TengTools eller "vi"), og alle bedrifter som tilhører B&B Safety Group, behandler personopplysninger om personer som besøker og bruker våre digitale plattformer og tjenester.

TengTools beskytter den personlige integriteten og strever etter et høyt beskyttelsesnivå ved all behandling av personopplysninger. All håndtering av personopplysninger innen TengTools skjer i samsvar med gjeldende lover. Denne integritetspolicy beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og gjelder for alle B&B Sikkerhets websteder, mobilapper og plattformer i sosiale medier (under kalt " digitale kanaler").

Ved å besøke/bruke noen av våre digitale kanaler samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger i samsvar av det som angis under.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all in formasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en fysisk person. Dette innebærer at opplysninger som f.eks. navn og kontaktopplysninger utgjør personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samler vi inn og hvordan brukes opplysningene?

Når du besøker/bruker eller kommuniserer med oss via våre digitale kanaler kan vi samle inn informasjon om deg, f.eks. navn, postadresse, e-postadresse, mobilnummer og geografisk sted. Om du melder deg på til nyhetsbrev, deltar i konkurranser eller lignende kan ytterligere personopplysninger som du velger å gi oss også behandles.

Personopplysningene samles inn (i) for at vi skal kunne kommunisere med deg, ( ii) for å håndtere markedsføringsaktiviteter og (iii) for å vedlikeholde, utvikle og forbedre våre digitale kanaler og de plattformer som brukes.

Beskyttelse av personopplysninger

Vi opprettholder et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger og har for denne oppgaven fulgt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger for uvedkommet adkomst, endring, spredning eller ødeleggelse.

Begrensninger av utlevering av personopplysninger

Vi kan engasjere eksterne partnere for å utføre oppgaver på våre vegne, f.eks. hjelp med markedsføring, dataanalyse og for å yte tjenester. Utførelse av disse oppgaver kan innebære at våre partnere, både innenfor og utenfor EU, har tilgang til dine personopplysninger. Bedrifter som håndterer personopplysninger for vår regning er alltid skyldige i å sikre et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger.

Vi kan også komme til å levere ut personopplysninger til tredje part, f.eks. politi eller andre myndigheter, ved en kriminell etterforskning eller om vi på annen måte er skyldige i å gi ut slik informasjon etter loven eller beslutning av kompetent myndighet.

Vi kommer ikke til å selge eller på annen måte gi ut dine personopplysninger på annen måte enn hva som beskrives her.

Eksterne linker

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som behandles i våre digitale kanaler. Våre digitale kanaler kan noen ganger inneholde linker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger en link til en ekstern nettside, oppfordres du til å lese personvernreglene som gjelder den aktuelle nettsiden.

Rett til informasjon

Du har rett til når som helst å be om at vi slutter å behandle dine personopplysninger, og vi vil gjøre det med mindre det er en lov eller annen bestemmelse som krever at vi fortsetter. I slike tilfeller kan du kontakte oss på hello@tengtools.com. En gang i året har du rett til, i en skriftlig forespørsel signert av deg, få informasjon om de personopplysningene som vi har registrert om deg og å få rettet uriktige opplysninger. På slike forespørsler vil vi fastslå identiteten din før vi  behandler forespørselen.

Kontaktopplysninger

TengTools AB, eller i eventuelt andre selskaper i Bergman & Beving Safety AB-konsernet, er ansvarlig for behandlingen av dune personopplysninger. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller andre grunner ønsker  å kontakte oss angående personopplysninger, vennligst kontakt oss på hello@tengtools.com.