Integritetspolicy

TengTools AB (TengTools eller "vi"), och alla företag som tillhör B&B Safety Group, behandlar personuppgifter om personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.

TengTools skyddar den personliga integriteten och strävar efter en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All hantering av personuppgifter inom TengTools sker i enlighet med gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för alla B&B Säkerhets webbplatser, mobilappar och plattformar i sociala medier (nedan kallade " digitala kanaler").

Genom att besöka/använda någon av våra digitala kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt vad som anges nedan.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Detta innebär att uppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används uppgifterna?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss via våra digitala kanaler kan vi samla in information om dig, t.ex. namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk plats. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss också behandlas.

Personuppgifterna samlas in (i) för att vi ska kunna kommunicera med dig, ( ii) för att hantera marknadsföringsaktiviteter och (iii) för att underhålla, utveckla och förbättra våra digitala kanaler och de plattformar på vilka de tillhandahålls.

Skydd av personuppgifter

Vi upprätthåller en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter och har för detta ändamål vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar av utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa partners för att utföra uppgifter för vår räkning, t.ex. hjälp med marknadsföring, dataanalys och för att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra partners, både inom och utanför EU, har tillgång till dina personuppgifter. Företag som hanterar personuppgifter för vår räkning är alltid skyldiga att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex. polisen eller andra myndigheter, vid en brottsutredning eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut sådan information enligt lag eller beslut av behörig myndighet.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än vad som beskrivs här.

Externa länkar

Denna sekretesspolicy gäller för personuppgifter som behandlas i våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att läsa igenom den integritetspolicy som gäller för webbsidan i fråga.

Rätt till information

Du har när som helst rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter, och vi kommer att göra det om det inte finns en lag eller annan bestämmelse som kräver att vi fortsätter. I sådana fall kan du kontakta oss på hello@tengtools.com. En gång om året har du också rätt att, på en skriftlig begäran undertecknad av dig, få information om de personuppgifter som vi har registrerat om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Vid sådana förfrågningar kommer vi att fastställa frågeställarens identitet innan vi behandlar förfrågan.

Kontaktuppgifter

TengTools AB, eller i förekommande fall andra företag i Bergman & Beving Safety AB-koncernen, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller av andra skäl vill kontakta oss angående personuppgifter, vänligen kontakta oss på hello@tengtools.com.